Галерия

Първи учебен ден

Европейски ден на спорта-30.09.2022

1 ноември

Кариерно ориентиране

На 28 ноември 2022г. в ОУ „Отец Паисий““ с. Подгорица, кариерният консултант г-жа Шабан представи възможностите за продължаване на образованието след седми клас на ученици от прогимназиален етап. Сред учениците бе проведено анкетно проучване за нагласите и професионалното ориентиране на децата. Представена бе презентация на тем „ Себепознание и избор на професия“ .

Коледно тържество

На 23 декември 2023 година се състоя коледно тържество. Учениците заредиха с коледно настроение присъстващите родители и ученици.