Контакт

Адрес: 7768 с. Подгорица, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. Средна гора 1
тел. 06023/2225
e-mail: info-2500118@edu.mon.bg
https://ou-podgorica.eu
Директор: Айфер Мехмедова, GSM: 0884351145