НВО

Национално външно оценяване в IV клас за учебната 2022-2023 г.

ДАТА ЧАС ПРЕДМЕТ
29 май 2023 г. Начало 10.00 часа Български език и литература
30 май 2023 г. Начало 10.00 часа Математика

 

Национално външно оценяване в VII клас за учебната 2022-2023 г.

ДАТА ЧАС ПРЕДМЕТ
13 юни  2023 г. начало 09.00 часа Български език и литература
16 юни 2023 г. начало 09.00 часа Математика
14 юни 2023 г. начало 09.00 часа Чужд език / по желание на ученика/

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година