Седмично разписание – начален етап

Основно училище „Отец Паисий” село Подгорица, община Търговище
Седмично разписание на задължителните и избираемите часове в начален етап за учебната 2023/2024 година
В сила от 15.09.2023 година

Първи клас Втори клас Трети клас Четвърти клас
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Н
И
К
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Физическо възпитание и спорт
Обяд
Час на класа
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Технологии и предприемачество
4. Музика
Час на класа
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Физическо възпитание и спорт
5. Човекът и обществото
Час на класа
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Човекът и обществото
5. Технологии и предприемачество
Час на класа
Обяд
В
Т
О
Р
Н
И
К
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство
6. Английски език
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Компютърно моделиране
4. Математика
5. Физическо възпитание и спорт
6. Изобразително изкуство
Обяд
С
Р
Я
Д
А
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Математика
4. Технологии и предприемачество
5. Музика
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Математика
4. Физическо възпитание и спорт
Спортни дейности
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Човекът и обществото
4. Технологии и предприемачество
5. Музика
Обяд
1. Български език и литература
2. Математика
3. Музика
4. Английски език
5. Човекът и природата
6. Физическо възпитание и спорт
Обяд
Ч
Е
Т
В
Ъ
Р
Т
Ъ
К
1. Български език и литература
2. Математика
3. Родинознание
4. Музика
Обяд
Спортни дейности
1. Български език и литература
2. Математика
3. Родинознание
4. Английски език
5. Музика
Обяд
1. Български език и литература
2. Математика
3. Човекът и природата
4. Музика
5. Английски език
Спортни дейности
Обяд
1. Български език и литература
2. Човекът и природата
3. Английски език
4. Математика
5. Физическо възпитание и спорт
Обяд
П
Е
Т
Ъ
К
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Математика-ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Математика-ИУЧ
4. Английски език
5. Физическо възпитание и спорт
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Математика-ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт
5. Английски език
6. Компютърно моделиране
Обяд
1. Български език и литература
2. Български език и литература-ИУЧ
3. Английски език
4. Математика-ИУЧ
5. Музика
Спортни дейности
Обяд