ЦОИДУЕМ

През месец октомври в Основно училище „Отец Паисий ”с. Подгорица стартира проект „Заедно можем повече”, Приоритет 4. Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.


Център за образователна интеграция

на децата и учениците от етническите малцинства

 

Ръководител на проекта е Айфер Мехмедова– директор на училището.
Основна цел на проекта:

Осигуряване на условия за развитие на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на учениците от етническите малцинства в ОУ „Отец
Паисий“ с. Подгорица, общ. Търговище и етнокултурните общности чрез осигуряване на ранен и равен достъп до качествено, ценностно-ориентирано училищно образование.
Стратегически цели на проекта:

1. Осигуряване на устойчив процес на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности чрез ефективност на
взаимодействието „образователна институция – семейство“.

2. Формиране на толерантна учебна среда, чрез средствата на интеркултурното образование за повишаване самочувствието на децата от етническите малцинства.

3. Мотивиране и активиране на родителската общност за правилно отношение към образованието на децата им чрез включване към различните дейности на проекта.

4. Задържане и превенция на застрашените от отпадане ученици и работа с родители, възпрепятстващи децата си от редовно посещение на учебните занятия.

5. Провеждане на общи мероприятия.

Дейностите, чрез които ще постигнем всичко това са:

  • „Училище за родители“ – обучение на родители.
  • „Културното наследство-нашето минало, настояще и бъдеще“- посещение съвместно с родители, учители и ученици на историко-археологически резерват Плиска, Двор на кирилицата гр. Плиска, Скален барелеф „Мадарски конник“, историко-археологически резерват гр. Велики Преслав.
  • „Коледна работилница“.
  • „Иновативни математици“- иновативна родителска среща.
  • „Книгата- прозорец към душата на детето“- Организирана среща с родители и ученици съвместно с НЧ „Кирил и Методий-1909“ с. Подгорица.
  • „Училище в зелено“ – Съвместни инициативи в седмицата на Деня на земята 22 април с НЧ“ Кирил и Методий-1909″ с. Подгорица, Кметство с. Подгорица, родители и ученици.
  • Рисунка на асфалт – конкурс „ Рисунка на асфалт“ по случай Деня на детето 1 юни.
  • „Нашите деца““ – обучение на родители.

На 19.10.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Подгорица , общ. Търговище се проведе родителска среща по проект „Заедно можем повече“ с цел запознаване на родителите с дейностите на проекта. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката.
Проектът се реализира по Приоритет 4: Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.

На 26.10.2023 по проект „ Заедно можем повече“ , финансиран от център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/ се проведе обучение на тема ,,Как градим своето бъдеще“ с родители и ученици. Обучител беше Силвия Станчева от център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Целта на дейността е задържане и превенция на застрашените да отпаднат от училище ученици и работа с родители, възпрепятстващи децата си от редовно посещение на учебните занятия.
Презентацията, образователният филм и дискусията с обучителя допринесоха за мотивиране и активиране на родителската общност и учениците за ползите от образованието и нуждата за продължаването му. Обучението помогна за подобряване на взаимодействието „образователна институция – семейство“ с цел ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.
Накрая участниците в обучението изразиха своето мнение с анкетни карти.

На 09.11.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Подгорица , общ. Търговище, по случай “Седмицата на бащата“ се проведе открит урок за изработване на тематични сандвичи по проект „Заедно можем повече“, финансиран със съдействието на ЦОИДУЕМ.
Задачата на отборите беше да изработят математически сандвичи. С много емоции деца, бащи, батковци, дядовци и чичовци приготвиха сандвичи. Разбира се, в инициативата взеха участие и майките на нашите възпитаници-те бяха жури и през цялото време окуражаваха участниците в състезателните игри. Определиха се най-добре представилите се.Накрая всички си похапнаха от приготвените сандвичи.
Надяваме се, че сме дали на бащите повод за положителни емоции и повод да се замислят колко е важно и отговорно е да бъдещ баща.

През месец декември по проект „ Заедно можем повече“ на ЦОИДУЕМ, Дейност 5 „Коледна работилница“ се проведоха следните дейности.
– на 07.12.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Подгорица, родители и ученици от 5, 6 и 7 изработиха коледни картички, рисунки на коледна тематика и украсиха класните стаи.
– на 12.12.2023 г. учениците от начален етап заедно с родителите си изработиха коледни картички, рисунки на коледна тематика и украсиха класните си стаи.
– на 13.12.2023 г. учениците и родителите приготвиха тематични сурвакници.
– проведе се конкурс за най-добре украсена класна стая, като бяха публикувани снимки на стаите в страницата на училището. Резултатите се съобщиха на коледно новогодишното тържество, като имаше награда за най-добре украсена стая.
– На 21.12.2023 г. се проведе и коледно новогодишно тържество, на което бяха поканени родители и гости. Учениците демонстрираха своите умения в изпълнението на коледни и новогодишни песни, рецитирането на стихотворения, пресъздаде се обичая Коледуване. Проведе се викторина. Наградиха се най-добрите рисунки. Разбира се, дойде и добрия старец Дядо Коледа и раздаде лакомства на децата .Коледно новогодишното тържество беше изпълнено с приятни емоции.

На 27.02.2024г. по проект „Заедно можем повече“ с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, в изпълнение на дейност „Книгата прозорец към душата на детето“, в библиотеката към НЧ „Кирил и Методий- 1909“ с. Подгорица се събраха ученици, учители и родители.
Представи се презентация на тема “ Пътят на книгата през вековете“.
Гост на мероприятието беше и баба Галя, жител на с. Подгорица, която разказа на децата своя любима приказка и изказа удовлетворение от дейността.
Разгледаха се книжки с любими произведения на деца и родители.
Подготви се „Книжка веселушка“ с лични илюстрации на ученици.
Мероприятието беше изпълнено с много вълнуващи емоции и накрая имаше почерпка за всички.

По проект „Заедно можем повече“ с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, в изпълнение на дейност „Училище в зелено“ съвместно с НЧ „Кирил и Методий- 1909“ с. Подгорица се извършиха следните дейности.
– На 22 .04.2024 г. във фоайето на ОУ “Отец Паисий“ с. Подгорица се подреди изложба с предмети направени от рециклирани материали.
– На 22 .04.2024 г се проведе Модно ревю с дрехи изработени от рециклирани материали.
– В двора на училището се събраха ученици, родители, учители, секретарят на читалището, жители на селото и засадиха дръвчета и цветя в двора на училището.

На 11.05.2024 г. се проведе екскурзия на тема „Културното наследство -нашето минало, настояще и бъдеще“ по проект „Заедно можем повече“ с финансовото съдействие на на ЦОИДУЕМ.
11 май 2024 г. беше дългоочакван ден за ученици и родители, защото предстоеше екскурзия.
Рано сутринта училищният двор се напълни с развълнувани ученици и родители.
Първо посетиха гр. Плиска. Всички бяха впечатлени от посещението си в Двора на кирилицата, разгледаха с интерес всички експонати, направиха си снимки с восъчни фигури и букви.
Следваща спирка – скален барелеф „Мадарски конник“. Родители, ученици и учители разгледаха местността, пещерите и красивата природа. Учениците изказаха възхищението си от „Мадарския конник“.
Малко изморени, но развълнувани от преживяванията групата потегли към историко-археологически резерват Велики Преслав. Най-напред групата посети археологическия резерват в стария град, където се запознаха с част от историята на България. След това родители, ученици и учители обядваха и си отдъхнаха в приятната обстановка на ресторант „Омуртагов мост“.
Предстоеше още едно вълнуващо посещение-„Археологическия музей“ в гр. Велики Преслав, там групата изгледа образователни филми и разгледа експозициите и съкровищницата.
В късния следобед автобуса с уморени, но удовлетворени пътешественици потегли към с. Подгорица.
По време на пътуването родители изказаха своята благодарност за преживените емоции към директора на училището г-жа Айфер Мехмедова. Родителите заявиха, че никога до сега не са участвали в подобно пътешествие и чакат с нетърпение следващите дейности по проекта.
Г-жа Айфер Мехмедова и учителите, които се включиха в екскурзията също изказаха своята благодарност към участниците, понеже без тяхната подкрепа този проект нямаше да се реализира.
Всички участници бяха заредени с много положителни емоции.